CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK $1.000/THÁNG CÓ THƯƠNG LƯỢNG
1000 USD / tháng

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK $1.000/THÁNG CÓ THƯƠNG LƯỢNG

1000 USD / tháng
208 Nguyễn hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
62.5 m2
Hồ Chí Minh
2
1
005
Đặc biệt
CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK $1.000/THÁNG CÓ THƯƠNG LƯỢNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK $1.000/THÁNG CÓ THƯƠNG LƯỢNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK $1.000/THÁNG CÓ THƯƠNG LƯỢNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK $1.000/THÁNG CÓ THƯƠNG LƯỢNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK $1.000/THÁNG CÓ THƯƠNG LƯỢNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK $1.000/THÁNG CÓ THƯƠNG LƯỢNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK $1.000/THÁNG CÓ THƯƠNG LƯỢNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK $1.000/THÁNG CÓ THƯƠNG LƯỢNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK $1.000/THÁNG CÓ THƯƠNG LƯỢNG
CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK, DT 87M2, $1.100/THÁNG
1100 USD / tháng

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK, DT 87M2, $1.100/THÁNG

1100 USD / tháng
208 Nguyễn hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
87 m2
Hồ Chí Minh
2
2
006
Đặc biệt
CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK, DT 87M2, $1.100/THÁNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK, DT 87M2, $1.100/THÁNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK, DT 87M2, $1.100/THÁNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK, DT 87M2, $1.100/THÁNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK, DT 87M2, $1.100/THÁNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK, DT 87M2, $1.100/THÁNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK, DT 87M2, $1.100/THÁNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK, DT 87M2, $1.100/THÁNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK, DT 87M2, $1.100/THÁNGCHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK, DT 87M2, $1.100/THÁNG
CHO THUÊ CĂN HỘ, OFFICETEL (VỪA Ở VỪA LÀM VĂN PHÒNG) TẠI 208 NGUYỄN HỮU CẢNH - GIÁP QUẬN 1
550 USD / tháng

CHO THUÊ CĂN HỘ, OFFICETEL (VỪA Ở VỪA LÀM VĂN PHÒNG) TẠI 208 NGUYỄN HỮU CẢNH - GIÁP QUẬN 1

550 USD / tháng
208 Nguyễn hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
53 m2
Hồ Chí Minh
1
1
001
CHO THUÊ CĂN HỘ, OFFICETEL (VỪA Ở VỪA LÀM VĂN PHÒNG) TẠI 208 NGUYỄN HỮU CẢNH - GIÁP QUẬN 1CHO THUÊ CĂN HỘ, OFFICETEL (VỪA Ở VỪA LÀM VĂN PHÒNG) TẠI 208 NGUYỄN HỮU CẢNH - GIÁP QUẬN 1CHO THUÊ CĂN HỘ, OFFICETEL (VỪA Ở VỪA LÀM VĂN PHÒNG) TẠI 208 NGUYỄN HỮU CẢNH - GIÁP QUẬN 1CHO THUÊ CĂN HỘ, OFFICETEL (VỪA Ở VỪA LÀM VĂN PHÒNG) TẠI 208 NGUYỄN HỮU CẢNH - GIÁP QUẬN 1CHO THUÊ CĂN HỘ, OFFICETEL (VỪA Ở VỪA LÀM VĂN PHÒNG) TẠI 208 NGUYỄN HỮU CẢNH - GIÁP QUẬN 1CHO THUÊ CĂN HỘ, OFFICETEL (VỪA Ở VỪA LÀM VĂN PHÒNG) TẠI 208 NGUYỄN HỮU CẢNH - GIÁP QUẬN 1CHO THUÊ CĂN HỘ, OFFICETEL (VỪA Ở VỪA LÀM VĂN PHÒNG) TẠI 208 NGUYỄN HỮU CẢNH - GIÁP QUẬN 1CHO THUÊ CĂN HỘ, OFFICETEL (VỪA Ở VỪA LÀM VĂN PHÒNG) TẠI 208 NGUYỄN HỮU CẢNH - GIÁP QUẬN 1CHO THUÊ CĂN HỘ, OFFICETEL (VỪA Ở VỪA LÀM VĂN PHÒNG) TẠI 208 NGUYỄN HỮU CẢNH - GIÁP QUẬN 1CHO THUÊ CĂN HỘ, OFFICETEL (VỪA Ở VỪA LÀM VĂN PHÒNG) TẠI 208 NGUYỄN HỮU CẢNH - GIÁP QUẬN 1CHO THUÊ CĂN HỘ, OFFICETEL (VỪA Ở VỪA LÀM VĂN PHÒNG) TẠI 208 NGUYỄN HỮU CẢNH - GIÁP QUẬN 1

0977.861.215